Nye projekter skal styrke lokale fællesskaber

19 lokale foreninger og fællesskaber i Lejre Kommune får nu mulighed for at realisere ideer, der kan styrke det lokale fællesskab.

Økonomiudvalget i Lejre Kommune har nu fordelt midlerne fra 'Puljen til udvikling af nærområder' som er afsat af Kommunalbestyrelsen til aktiviteter og tiltag, som skal drives og iværksættes af borgerne selv 

Vil gøre deres sted til 'Vores Sted'

"Vi har modtaget et væld af gode projektansøgninger fra bylaug, grundejerforeninger og andre lokale foreninger. Det er helt tydeligt, at  borgere i Lejre Kommune  virkelig gerne vil deres sted - og gøre det til 'Vores Sted'. Mange ønsker at etablere eller renovere mødesteder og bygge bro mellem lokale fællesskaber. Andre vil skabe bedre adgang til oplevelser i naturen eller formidle og fortælle om, det de har - for eksempel i landsbyen. Det er netop sådanne projekter, vi gerne ser blomstre i vores kommune" siger Mette Touborg.

"Alle ansøgninger er gennemgået og vurderet nøje. Der har været tæt løb blandt flere lige til det sidste. Det har ikke været muligt at tilgodese alle de gode forslag, og i Økonomiudvalget har vi nu valgt at støtte 19 af de i alt 49 indsendte projektforslag. Jeg vil gerne - på vegne af Kommunalbestyrelsen - benytte lejligheden til at sige tusind tak for alle de indsendte forslag og for det store engagement, der er lagt i dem. Jeg glæder mig til at se de gode  ideer blive til virkelighed" slutter Mette Touborg.  

Blandt projektforslagene er blandt andet: Et 'Bogtræ' i Nørre Hvalsø, en oplevelses- og fiskebro i Kattinge, en grejbank til naturpleje, en petanque-klub i Kr. Saaby, hvor man gerne vil invitere unge indenfor og et væld af legepladser rundt om, som ønsker at udvide stedernes funktioner, så de egner sig bedre til samlingssteder for flere aldersgrupper og kan give bedre naturoplevelser.

Puljens formål

'Puljen til udvikling af nærområder' er oprettet af Lejre Kommune med henblik på at støtte borgerinitiativer.  Puljen støtter projekter, der udspringer af et lokalt behov for forbedringer ud fra tildelingskriterier, der tager afsæt i branding- og udviklingsstrategien Vores Sted. De faciliteter eller aktiviteter, støtten giver mulighed for, skal være åbne og kunne bruges af alle.  Puljen er på én million kroner og uddeles af Økonomiudvalget.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk